KK

Om Peter Lindblad

På 10 år har peter lindblad og hans team skabt APC
– Danmarks største pensionsmægler

Peter Lindblad bor i Skovshoved med sin hustru, gennem 22 år, Marianne. Peter Lindblad og hans hustru har 3 nu voksne børn (Nikolaj, Caroline og Cecilie) og 2 hunde (Gravhunden Albert og den franske bulldog Jazz).

Peter Lindblad er iværksætter, stifter, hovedaktionær og adm. direktør for Danmarks største pensionsmægler APC Forsikringsmæglere A/S

Her skal vi høre historien om Peter Lindblad, der via hans virksomhed APC Forsikringsmæglere A/S, helt fra starten har brudt med alle normer i en pensionsbranche, der gennem de seneste 30 år har levet godt af den ugennemsigtighed, der er forbundet med pensionsopsparing.

Vi skal møde en mand, der i 2006 fik en ide. Derefter brugte Peter Lindblad et år på at udvikle et koncept og en forretningsplan, samt at finde medinvestorer, hvorefter han sammen med 4 partnere (Anders Claudius, Martin Birn, Klavs Grane og Klaus Balk-Møller og en engageret bestyrelsesformand Søren Lindbo) målrettet gik igang med at virkeliggøre hans ide og revolutionere den danske pensionsbranche.

10 år efter står Peter Lindblad i dag forsat i spidsen for Danmarks nu største pensionsmægler for private – en virksomhed i en rivende vækst med mere end 55 højtuddannede og kompetente medarbejdere.

De holder til i et nyt domicil på Strandgade 4 på Christianshavn og på toppen i det nye domicil i Zenith House i Århus, har foreløbig fået 4 Børsen Gazelle priser og en 5. på vej, har en score på 9.1 i score og 5 stjerner på Trustpilot, en omsætning, der snart runder 130 mio. kr. og mere end 10.000 kunder. De samlede pensionsdepoter er højere end 15 mia. kr., og APC har en nettovækst af kunder på mere end 3.000 om året.

Peter Lindblad
Men hvad er det egentligt, der gør, at netop APC og Peter Lindblad har kunne skabe en succes i en branche, der ikke har været kendt for de store fornyelser.

Tilbage i 2006 var der begyndt at komme et politisk pres på at få skabt åbenhed omkring finansielle udbyderes omkostninger til salg & rådgivning af pensionsprodukter. Udgangspunktet var, at det skulle være synligt for danske pensionstagere, hvor stor en andel af kundens omkostninger, der gik til provision og løn til hhv. pensionsselskabernes assurandører og pengeinstitutternes sælgere (rådgivere).

Dette skabte dengang store udfordringer for såvel pensionsselskaber som pengeinstitutter, idet provisioner og lønudgifter til branchens assurandører og pengeinstitutternes sælgere jo altid havde været kendt for at ligge i den absolutte høje ende. Det var ikke ukendt, at assurandører i de store pensionsselskaber kunne opretholde lønninger på langt over 3 mio. kr. fordi de havde opbygget en stor kundeportefølje.

Heldigt for pensionsselskaberne og pengeinstitutterne – men meget uheldigt for de danske pensionstagere –  lykkedes det ikke for politikerne lovgivningsmæssigt at få synliggjort disse omkostninger for de danske pensionstagere.

Til gengæld valgte politikerne at forbyde pensions- og forsikringsmæglere at modtage provision fra pensionsselskaberne. Så den synliggørelse af salgsomkostninger, der var tiltænkt pensionsselskaber og pengeinstitutter endte nu i stedet hos landets pensions- og forsikringsmæglere.

Mange sagde dengang, at dette var ”dødsstødet” for mæglerbranchen – for ingen ville betale ”ekstra” omkostninger direkte til en mægler.

Peter Lindblad var i 2006 modsat af den overbevisning, at danske pensionstagere hellere ville vide, hvad de betaler for, og hvor meget de betaler, end det modsatte, hvor de høje salgsomkostninger blev skjult i en reduktion af kundens depot.

Den overbevisning skulle vise sig at være rigtig, for ikke alene belønnede danske pensionstagere åbenheden, men de kvitterede også ved at stille spørgsmål til den ”skrøne”, at det er gratis at anvende assurandører og rådgivere i pensionsselskaber og pengeinstitutter.

En mæglervirksomhed med fuld gennemsigtighed

Det var således startskuddet til en virkeliggørelse af Peter Lindblad’s ide om, at danske pensionstagere skulle have retten til at få synliggjort og specificeret, hvad de betaler for.

Da det på samme tid blev gensidigt aftalt, at Peter Lindblad kunne stoppe som Salgsdirektør i SEB Pension, så kunne Peter Lindblad påbegynde et nu større udredning- og analysearbejde af de danske kommercielle pensionsselskabers salgs,- administrations og forvaltningsomkostninger med henblik på at få skabt et samlet overblik og ikke mindst sammenligning over kundernes reelle omkostninger.

Resultatet af denne analyse var ikke overraskende opsigtsvækkende, idet de omkostninger, som danske pensionstagere fik fratrukket deres opsparing, kunne løbe helt op til 5% om året. De gennemsnitlige omkostninger, som pensionstagerne betalte i salgs –og distributionsomkostninger (målt som årligt fradrag af deres pensionsopsparing) lå på ca. 1%.

Peter Lindblad’s grundtanke var således, at hvis hans mæglervirksomhed kunne levere fuld gennemsigtighed og åbenhed overfor danske pensionstagere, sammenligning af alle pensionsmarkedets relevante og tilgængelige pensionsprodukter, uvildighed, uafhængighed til en omkostning, der var lavere end 1%, så var der plads til hans mæglervirksomhed.

Samtidig kunne kunderne opleve samlet lavere omkostninger, end hvad de betalte for deres eksisterende pensionsordning samt adgang til en lang række ydelser, som løbende sammenligning af deres pensionsvalg, seniorrådgivning, landets billigste risikoforsikringer for individuelle etc. etc.

Dette ville dog kræve udvikling af en ekstrem data- og processtyret virksomhed, hvor særligt udnyttelsen af kapaciteten hos de sjældne og få særligt kompetente pensionsrådgivere, der findes på det danske marked, blev udnyttet maksimalt.

Endvidere var det afgørende, at alle relevante kunder blev identificeret og kontaktet. (APC gennemfører i dag mere end 1.2 mio opkald om året via deres Call Center i hhv. Århus, Silkeborg, Berlin og Malaga bestående af 35 dedikerede og dygtige phonere.)

Endvidere skulle udvikles et for branchen unikt og enestående sammenligningsværktøj, der sikrer APC’s kunder et fuldt overblik over pensionsmarkedets produktmuligheder, korrekte sammenligninger og validerede og kontrollerede regnemetoder. Dette blev til udviklingen af IPSS (Individual Pension Score System).

Peter Lindblad & APC Forsikringsmæglere
Det store spørgsmål var, om ideen om åbenhed om omkostninger og ydelser, et unikt sammenlignings-værktøj, en super effektiv salgsproces mm. var nok til at skabe fundamentet for APC?

Det, som Peter Lindblad så, og som viste sig, at være helt afgørende var, at den nye lovgivning betød, at pensionstageren nu blev primær kunde hos pensionsmægleren i stedet for hos pensionsselskaberne, der nu i stedet blev henvist som produktleverandør til pensionsmægleren.

Det var afgørende!

Så i stedet for den historiske afhængighed, som pensionsmægleren havde haft af pensionsselskaberne, kunne APC og andre pensionsmæglere nu forhandle meget lave forvaltningsomkostninger hos de mest konkurrencedygtige pensionsselskaber på deres kunders vegne. Afhængighedsforholdet var nu gensidigt, hvilket har vist sig at være særdeles gavnligt for danske pensionstagere!

Var ideen om åbenhed mht. omkostninger og ydelser, et unikt sammenlignings-værktøj og en super effektiv salgsproces mm. nok til at skabe fundamentet for APC?
Peter Lindblad

Tidligere formidlede pensionsmægleren pensionsordningen til pensionsselskabet og så stod pensionsselskabet for rådgivning, administration og service. I APC er man meget effektive og rådgiver, administrerer og servicerer selv kunderne og APC ”betaler” derfor alene for forvaltningen af sine kunders pensionsopsparing.

Det betyder, at APC’s samlede omkostninger inkl. betaling af forvaltning til pensionsselskabet samt alle tilknyttede APC ydelser spænder fra 0,20 % til maks. 0,98 % i årlige omk. (ÅOP) for et konkurrencedygtigt pensionsprodukt med 100 % aktier. Det er der ikke andre, der kan gøre billigere.

Ifølge Peter Lindblad, så er det, der gør APC anderledes, at APC er ekstrem grundige og ikke overvurderer forventninger til størrelsen af kundens pensionsdepot, når kunderne skal bruge pensionsopsparingen.

Peter Lindblad har det grundsyn, at APC’s kunder ikke skal stilles afkastforventninger – og dermed pensionsudbetalinger – i udsigt, der bygger på historiske afkast eller en risiko for tab, der er større end ønsket og accepteret.

Desuden tror Peter Lindblad på, at fremtiden er sin egen og at ingen kan spå om fremtiden – uanset om man sidder på et bjerg, er ansat i en bank eller i et pensionsselskab.

Peter Lindblad og APC tænker meget anderledes og er meget konservative. Grundsyn og filosofi er forankret i indhentning, bearbejdning og analyse af millioner af objektive data til beregning af kundernes statistiske sandsynlighed for at få det bedst mulige afkast i forhold til egen valgte risiko.

APC ønsker at skabe tryghed. Det handler om at skabe pålidelige analyseværktøjer og effektive processer som specialiserede analytikere og rådgivere kan bruge til at afdække den mest sandsynlige prognose for vores kunders pensionsudbetaling.

Det betyder også, at APC’s kunder, udover en professionel rådgivning og at kundernes valgte produkter har genereret markedets højeste afkast gennem de seneste 10 år til markedets laveste omkostninger, så leverer APC en række unikke og værdifulde ydelser.

Spørgsmålet var så, om det så også betød, at APC så kan tilbyde pensionsprodukter til lavere omkostninger, end hvis man gik direkte til pensionsselskabet udenom mægleren?

Det skal være enkelt og forståeligt

Peter Lindblad har, i sin konceptuelle opbygning af sin virksomhed APC Forsikringsmæglere A/S, altid taget afsæt i at kunne levere fuld gennemsigtighed for alle APC kunder.

Et kundebesøg hos APC skal være en oplevelse – men den skal også være ensartet.

Der er således ikke nogen forskel på, hvilken rådgiver, der rådgiver en som kunde – anbefalingen til kunden er objektivt styret af kundens behov og systemet IPSS.

Med andre ord, så får alle kunder den samme oplevelse og den samme vare, hvilket er unikt i den finansielle branche.

Desuden kontrolleres alle aftaler og aftaleindhold af en analysefunktion (bestående af 7 finansielle analytikere og fagfolk), der sikrer og godkender, at den enkelte kunde opnår værdi ved at skifte pensionsprodukt, selskab eller for den sags skylds fastholde sin pensionsordning.

APC tilbyder deres kunder følgende:

 • Uvildig analyse, sammenligning og rangering af alle relevante pensionsudbyderes produkter
 • Frit valg af placering/fastholdelse af pensionsselskab og pensionsprodukt
 • Synliggørelse af alle omkostninger til APC og pensionsselskab (ÅOP)
 • Synliggørelse af alle ydelser og omkostninger forbundet hermed til APC og pensionsselskab
 • Adgang til markedets bedste og billigste Risikoforsikringer
 • Adgang til ”Mit APC” via NemID (egen portalløsning)
 • Månedlig opdatering og anbefaling af depot(er) (fasthold eller flyt)
 • Fri adgang til rådgivningsmøde med Chefanalytiker
 • Fri adgang til rådgivningsmøde med Formuerådgiver og cand. jur.
 • Invitation til temaaftener med relevante emner

1/3 af de kunder, som APC rådgiver bliver anbefalet at fastholde deres pensionsordning, hvor den er placeret, hvilket som regel skyldes særlig høje garantier, særlige livrenteordninger eller risikodækninger på særligt gode vilkår.

At kunden altid har været i centrum ses tydeligt i branchens højeste score +9.4 og samlet 5 på Trustpilot. En kundeundersøgelse foretaget af McKinsey for en ekstern klient, der giver desuden topkarakterer til APC’s koncept, rådgivning, ydelser, værdi, tilfredshed etc.

APC har da også branchens laveste kundeafgang (<5%), hvilket i særdeleshed skyldes den kundeværdi, der dagligt tilføres APC kunder.

Mange har gennem tiderne fejlagtigt troet, at APC var forbeholdt velhavende kunder. Det er er absolut forkert. APC er for alle danske pensionstagere med en opsparing, der kan flyttes – dvs. opsparingen er ikke bundet af ens arbejdsgiver. Det er dog ikke altid, at APC kan skabe værdi for kunden, hvis pensionsopsparingen er mindre end 400.000 kr.

Her er 2 eksempler på kunder, der har haft en god oplevelse med APC (fra Trustpilot):

APC gjorde et virkeligt godt indtryk

”APC gjorde et virkeligt godt indtryk. Rådgiveren havde begge ben solidt plantet på jorden, efter devisen “en skovl er en skovl og en spade er en spade”. Rådgiveren var desuden fornuftig og god til at forklare hvad APC kan levere.

Det blev ikke til noget i denne omgang, fordi jeg selv vil forvalte min pension.”

– John Pedersen

Vi fik en fin gennemgang af vores muligheder

”Vi fik en fin gennemgang af vores muligheder og nogle gode konkrete anbefalinger til, hvad vi skulle gøre, selv om vi ikke indgik nogen aftale med APC i denne omgang. ”

– Dorte Vang Segerberg

Peter Lindblad er gennem de sidste 10 år blevet kaldt alt fra ”Branchens Enfant terrible”, til kontroversiel til Genial. Uagtet navngivningen, så har rejsen fra ide til Danmarks største pensionsmægler ikke været problemfri.

Det er ikke populært at skabe forandringer i en branche, der ikke har udviklet sig i mange år. APC og Peter Lindblad har fra starten oplevet modstand mod den åbenhed, som leveres til kunderne, og som Peter Lindblad mener at danske pensionstagere er berettiget til at få.

Peter Lindblad mener, at det bør være en ret for en pensionstager og en pligt for et pensionsselskab eller bank specificeret at oplyse, hvor mange penge, kunderne skal betale hvert år for de ydelser, som de modtager.

Det er noget, som mange pensionsselskaber og banker helst vil undgå at udstille, for det giver jo pensionstageren mulighed for at vurdere, om de enkelte ydelser er omkostningen værd.

Selvom den samme journalist nu, gennem snart 10 år, med et hav af dementier som konsekvens, har forsøgt at miskreditere APC i sit medie og i samarbejde med et pensionsselskab, politianmeldt APC, så kan Peter Lindblad kun konstatere, at dansk Politi, anklagemyndighed og pensionstagere godt kan gennemskue, hvad der er rigtigt og forkert. Politianmeldelsen blev naturligvis frafaldet grundet manglede bevis.

Men det faktum, at APC i dag er den største pensionsmægler og hvert år får tilgang af 3.000 nye kunder er naturligvis så stort et problem for nogle ikke konkurrencedygtige pensionsselskaber, at de, i deres forgæves forsøg på at stoppe danske pensionstageres ønske om gennemsigtighed, forsøger at skabe falske myter og påstande om APC og Peter Lindblad som person.

Peter Lindblad

Fakta om APC Forsikringsmæglere A/S:

 • APC er i dag Danmarks største pensionsmægler
 • Branchens højeste score på 9.1 på Trustpilot,
 • Vundet Børsens Gazelle pris 4 gange (den 5 på vej)
 • Aldrig haft en sag i forsikringsankenævnet
 • Aldrig tabt en retssag
 • Branchens laveste afgangsprocent (<5%)

Peter Lindblad ser et hav af muligheder for at øge kundeværdien i pensionsmarkedet

2017 bliver igen et banebrydende år for APC’s nye og eksisterende kunder, hvor APC vil forsætte med at revolutionere markedet og skabe nye standarder for danske pensionstagere. Peter Lindblad lover at APC vil være en af de første finansielle virksomheder, der er fuld compliant på den nye persondatalovgivning, hvidvaskningslov og ikke mindst det nye distributionsdirektiv.

Peter Lindblad hos APC Forsikringsmæglere

Alle 3 områder skaber hovedbrud hos de fleste større finansielle aktører og vil være dødsstødet for en lang række små finansielle aktører, der ganske enkelt ikke vil kunne leve op til de hårde krav til håndtering af særligt personfølsomme data.

APC lancerer en lang række nye produkter sammen med de mest innovative og konkurrencedygtige pensionsselskaber og APC forbedrer den digitale platform for alle APC kunder med funktioner, der ikke tidligere er set og slutteligt introduceres en åben invitation til temaaftener med vores kompetente Jurister, økonomer, finansielle analytikere mm.

Firmapensionsmarkedet trænger til disruption og APC er den eneste seriøse finansielle udbyder, der kan levere denne tiltrængte disruption. Hvorfor skal medarbejdere i en firmapensionsordning tvinges til at have sin pension placeret i et bestemt pensionsselskab. Hvorfor skal pensionstagere i firmapensionsordninger ikke have frit valg blandt alle udbydere. Hvorfor skal de begrænses af et smalt produktudbud og stramme regler for typer af ordninger.

Alt dette kan APC levere og alt dette vil APC levere, når rette tid kommer.