Peter Lindblad – En ”visionær strateg” i den danske pensionsbranche

”Danske Pensionstagere har krav på at vide hvor meget de betaler i omkostninger og hvad de modtager for det, som de betaler”

DANMARK HAR VERDENS BEDSTE PENSIONSSYSTEM – INGEN TVIVL OM DET!

Men hvorfor skal danske pensionstagere tage sig til takke med, at de ikke kan få oplyst, hvilke ydelser, som de modtager, for de adskillige mia. af kroner i omkostninger, som de hvert år betaler til deres pensionsselskab eller bank?

Det bør da være en ret for danske pensionstagere at få oplyst, præcis hvad de betaler for. Det bør være en forpligtelse for pensionsselskaber og banker at oplyse dette, og det bør ske på en transparent og synlig måde, hvor kunderne kan se præcis, hvilke omkostningskroner, der går til betaling af de ydelser, som de modtager fra selskabet.

Mæglerens omkostninger opkræves altid som synlige direkte omkostninger til betaling af de mellem mægleren og kunden aftalte rådgivnings- og administrationsydelser. Det samme bør gælde for pensionsselskaberne og bankerne. Der opkræves dog, erfaringsmæssigt, mange af de totale omkostninger som indirekte investeringsomkostninger i stedet for som direkte (synlige) omkostninger.

Det virker, mildt sagt, mærkeligt, fra APCs perspektiv, når APC nemt får tilbudt forvaltningsydelsen ned til ÅOP’er omkring 0,25%-0,4% for markedsrenteprodukter (bestående af mellem 0%-100% aktier) at mange pensionsselskaber og banker kræver 1,5% eller mere for ren forvaltning af pensionstagernes midler. Man spørger sig selv. Hvad betaler kunderne egentlig for?

Sandheden er, at hovedparten af danske pensionstageres omkostninger opkræves indirekte som en, for mange kunder, skjult reduktion af afkastet (investeringsomkostninger). På den måde, er det svært for pensionstagerne at gennemskue, hvor meget de reelt betaler og ikke mindst, hvilke ydelser de modtager for denne betaling.

Omkostninger udgør den væsentligste og eneste konstante forringelse af ens pensionsopsparing, så hvorfor ikke synliggøre den? Ikke kun i form af en samlet procentsats men som en reel fordeling af omkostningerne, så pensionstagerne kan tage stilling til, om de reelt modtager de ydelser, som de betaler for?

Hvor ofte har man ikke hørt sætningen: ” Jeg har ikke hørt fra mit pensionsselskab i flere år” – Spørgsmålet er i virkeligheden, hvor meget man reelt har betalt for denne ”tavshed”? For mange pensionstagere er svaret desværre ’chokerende meget’. Det skyldes at man, når det drejer sig om pensionsordninger, betaler omkostninger som procenter af en samlet formue, som typisk er opbygget igennem årevis nøjsom opsparing hos pensionstageren.

Hvis man har betalt 0,5% mere end man behøvede, for et fuldstændig tilsvarende forvaltningsprodukt og rådgivning, så bliver det, for en kunde med 1 mio. kr. i opsparede midler, til 5.000 kr. i for høje omkostninger om året! Det bliver, med renters rente, til rigtig mange penge hvis det sker over 25-35 års pensionsopsparing.

Disse meromkostninger kunne i stedet være gået til at forsøde alderdommen hos pensionstageren i stedet for til merafkast hos ejerne af pensionsselskabet eller banken. Det er netop kernen af det problem, som vi ønsker at løse. Vi ønsker at øge konkurrenceudsættelsen til fordel for danske pensionstagere på et område, som er præget af meget store forskelle i viden og interesse mellem udbyderne af forvaltningsydelsen og forbrugeren.

Hvem er Peter Lindblad?

Peter Lindblad er 57 år, gift og har været sammen med hans kone Marianne i 30 år, har 3 voksne børn og 2 hunde. Peter Lindblad er Stifter, Majoritetsaktionær og Adm. Direktør for APC Forsikringsmæglere A/S, der er i dag, 14 år efter virksomheden startede, er Danmarks største pensionsmægler.

Peter Lindblad er uddannet Cand. Merc. fra CBS (1989) og har siden da været beskæftiget i ledende stillinger i pensionsbranchen. En branche, der har lært ham alt om, hvad man skal gøre og ikke mindst ikke skal gøre, hvis man skal have succes med at skabe udbytter og værdi for sine kunder.

At revolutionere eller som det populært hedder at skabe ”disruption” i en branche, der altid har levet godt med kun små forandringer, er slet ikke populært, og de sidste 14 år har da også budt på meget modstand af forskellig mere eller mindre lødig karakter.

”Man bliver ikke populær af at forsøge at konkurrenceudsætte et område som mange har levet alt for godt af i mange år. Jeg gør det fordi jeg mener det er det rigtige at gøre. Det er i min verden et udtryk for samfundssind at stå op imod de meget magtfulde interesser i Danmark, som for alt i verden ønsker at beskytte deres guldrandede forretninger og fortsætte med at profitere på pensionstagernes manglende interesse og viden om deres pensionsordninger”.

Ikke desto mindre har APC ikke alene overlevet denne modstand, men sammen med snart 15.000 kunder med mere end 21 mia. i samlet pensionsformue skabt Danmarks største pensionsmægler og indkøbsforening. En aktør i pensionsmarkedet, der sammen med, og til glæde for, sine kunder, kun bliver større og stærkere for hver dag, der går og kollektivet af kunder vokser.

Peter Lindblads personlige fokus har altid været at skabe værdi for kunderne – et DNA, der i dag gennemsyrer alle medarbejdere i APC. Vi står for gennemsigtighed, professionalisme og korrekthed, OG vi er ikke bange for at fortælle vores kunder, hvor meget de betaler i omkostninger og hvilke ydelser, som de modtager fra os for det, de betaler.